Även i en föränderlig värld så är döden något som alltid kommer att ha en stor och stark plats i människors liv. Vad man kan se är att allt fler vill ha mer personliga gravplats, men även göra själva begravningen lite lättare och inte allt för mörk.

922681-white-rose-flower-arrangementNär någon går bort kommer alltid att vara något otroligt tragiskt. Men, vad man kan se på senaret tid är att bara för att man väljer att klä sig i färg på en begravning så betyder inte det att man sörjer mindre – kanske kan det även vara tvärt om att man släpper fri och tillåter sig att känna exakt så som man vill. Vad man har insett är att man behöver inte gråta och konstant vara ett vrak utan det är inte fel att skratta och att minnas personen. På fondkistan.se skriver dem att de hjälper till att göra det vackra möjligt, vilket är så man ska se det. Och med en begravningsplats har man alltid en fast punkt att gå till när sorgen blir djup.

Gravstenen fyller viktig funktion

”Men det är inte längre alltid lika självklart att uppsöka just begravningsplatsen för att minnas. Många känner att sommarstugan, eller ställen man rest till, är minst lika viktiga. Tillsammans kan de bygga berättelsen om den relation man hade till den avlidne.”

I tidningen hd.se går det att läsa att gravplatsen fyller en viktig funktion och att de blir allt mer personliga. Men, att man ska komma ihåg att man inte behöver vända sig till en kyrkogård och en plats för att minnas utan en person är aldrig längre bort än ett minne.

Att det blir allt friare när det kommer till gravsättning och cermonier gör även att fler bråk uppstår skriver dn.se Förr var det en självklarhet att den avlidnes önskemål skulle styra, men så är det inte längre. Kanske kan det vara bra att finna ett mellanläge?