Att anställa rätt personal är av största vikt, samt att även vara på topp under en intervju som kandidat. Då finns det mycket att tänka på och enligt Marla Malcom Beck behöver en intervju inte ta mer än några minuter för att veta om kandidaten passar eller inte. 

4188356-head-puzzle-shows-slipping-ideasDe allra flesta känner igen sig när det kommer till att sitta timmar och fundera över vilka frågor man kan tänkas få under en intervju och arbetsgivare sitter i långa intervjuer för de inte har de rätta frågorna eller för att de inte bemästrar konsten. Men, det behöver inte ta så lång tid. Faktum är att om man baras ställer de rätta frågorna behöver en intervju inte at mer än några minuter skriver Veckans Affärer och hänvisar till Marla Malcom Becks frågor hon använder sig av för att bedöma om en kandidat är lämplig eller inte.

”Jag intervjuar bara i sju till tio minuter och då undersöker jag tre olika faktorer – förmåga, vilja och passform”

Genom att ställa de rätta frågorna kan hon snabbt bedöma om kandidaten är lämplig för rollen och sedan går hon in på CV om hon finner att kandidaten passar. Att gå igenom Marlas frågor, både som kandidat och arbetsgivare är oerhört givande. Är man ute efter det perfekta jobbet ska man även fundera på vilka jobb som robotar kommer få svårt att ta över och som vi skrivit mer om här.