Fler och fler svenskar väljer att bo tillsammans som sambos. Det finns flera anledningar till att man inte gifter sig, till exempel uppger många att de inte har varit tillsammans med sin partner tillräckligt länge för att vara redo att ta det stora beslutet och att man vill testa att bo ihop först för att lära känna varandra ännu bättre. Men vid en eventuell separation har man enligt sambolagen vissa skyldigheter och rättigheter, som tyvärr alltför få svenskar har koll på.

flytta flyttlådor parMånga samboskap har stora likheter med äktenskapet. Man äger ofta mycket tillsammans, som till exempel lägenhet, husdjur, bil eller dyra saker i hemmet. Och det är inte ovanligt att man har barn ihop. Om man flyttar isär finns det en sambolag som säger hur alla tillhörigheter ska delas upp och vem som får vårdnaden om gemensamma barn.

Enligt en artikel i Sydsvenskan är det dessvärre ganska få som vet vad sambolagen egentligen innebär, vilket kan ställa till problem vid en eventuell separation eller om den ena parten dör.

Fördelen med samboskap är att det blir lättare att separera om man inser att man inte är rätt för varandra. Nackdelen är att man som partner inte har lika mycket trygghet i att man får ärva sin partner vid till exempel ett dödsfall.

Om det inte finns något testamente går nämligen den avlidnes pengar och egendom direkt till hens barn, föräldrar eller syskon. Vid en sådan kris finns det risk att man tvingas flytta eller att man blir lämnad med stora kostnader som man inte klarar av själv.

På samma sätt som det är viktigt att man ordnar äktenskapsförord, som vi skrivit om tidigare, ska man alltså se till att förbereda testamente eller skriva samboavtal. Det ger mer trygghet och en medvetenhet om båda parters rättigheter och skyldigheter.

Det gör också att man slipper den obehagliga överraskningen om att man inte ärver sin livskamrat, eller att vårdnaden av gemensamt barn automatiskt går till barnets mamma. För förutom att en separation kan vara svår och plågsam rent känslomässigt, så kan det underlätta om man har de praktiska bitarna på plats så att ingen av parterna lämnas tomhänta och besvikna.