När man går igenom en kris kan man göra flera olika saker för att söka svar eller tröst. Vissa söker sig till självhjälpsböcker, andra till vänner och några söker svar på ett djupare plan.

krisDefinitionen av en kris är en händelse som du drabbas av, men som du inte kan hantera med dina vanliga förhållningssätt, tankar eller verktyg. I en artikel i Dagens Nyheter går det att läsa om hur många klarar sig igenom sina kriser förhållandevis väl. Det kan vara ett trauma eller en stor sorg, som vi påverkas av, vissa drabbas hårdare än andra. Det går dock inte att sörja fel, enligt en psykolog som intervjuas i artikeln.

Kriser och reaktioner är olika för alla

Krisreaktioner kan se väldigt mycket olika ut, helt beroende på person och situation. Det finns inte någon standard, vare sig på reaktion eller behandling. Vissa tar hjälp av böcker, andra ringer sin vårdcentral, en del tar kontakt med en betrodd spådam hos sierska.se för att söka svar i andevärlden. Det kan vara skönt att prata med någon som känner av ens livssituation och kan hjälpa i vägval och hur du går vidare i en sorg, exempelvis.

Vad kan man då göra för en vän om befinner sig i en kris? Enligt en artikel i Svenska Yle är det viktigt att finnas där för sin kompis, visa att man har tid och bryr sig.

I stort sett alla kommer någon gång att hamna i en kris. Krisen kan komma plötsligt eller utlösas av något som du har levt med en längre tid. Hur du reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. En kris går alltid över. Ibland kan du behöva stöd eller hjälp att bearbeta det som har hänt – Vårdguiden 1177