Alla måste såklart få behandla sin sorg på sitt eget sätt, men det kan ändå vara bra att känna till de olika stadierna av sorg för att veta hur det kan komma att fortlöpa. För, när allt känns som hopplösast ska du veta att det kommer bli bättre, även om det inte känns så för tillfället. 

När någon närstående går bort är det mycket att stå i och smälta. Dels behöver man ordna en begravning, kanske behöver du kontakta en begravningsbyrå i Göteborg eller i annan stad, dels behöver du få gå igenom ditt eget sorgearbete. Det är inte lätt, men något som kan göra det hela lite enklare är att ha koll på hur sorg fungerar för att kunna hantera den.

Olika steg i en sorgeprocess

Såklart skiljer det sig år hur människor sörjer, detta för att alla människor är olika. Men genom psykologiska analyser har man ändå sett vissa mönster i människors sorgeprocess. Det kan vara något som är bra att känna till.

Chock och förnekelse

Chock och förnekelse är ofta det första steget i en sorgeprocess. Detta är förvisso olika saker, men det är lätt att dessa blandar sig nära inpå att något hemskt har hänt. I denna fas är chock och förnekelse ofta en negation av det fakta att något faktiskt inträffat. Det kan resultera i en vägra att acceptera denna hemska situation som orsakar så mycket smärta, läs mer. I denna fas kan det vara svårt för personen i chock och förnekelse att ta enkla beslut.

Ilska och förhandling

I nästa fas upplever man ofta ilska, det kan blandas med känslor av skuld men också ilska mot de som man kan anse sig vara ansvariga för situationen som hänt på något vis. Denna fas är viktig att du kommer ut fort för att inte spendera år till att vara arg och bygga upp hat, skriver Stegforhalsa. Det gäller at förstå att din ilska inte förbättrar hur situationen ser ut, och då är det dags för nästa steg, nämligen förhandling. I Detta steg ska du försöka förhandla dig till en förändring i beteende.

Depression och acceptans

Nästa fas är ofta depression, där man ofta upplever starka känslor och blir mycket ledsen, känner sig ensam, sover dåligt och har dålig aptit. I denna fas förstår man ofta at man inte kunnat förändra utgången för det som hänt, vilket ger känsla av maktlöshet. I nästa fas kommer ofta acceptansen. Denna fas är viktig för att kunna må bra igen. Här handlar det om att tackla verkligheten och försöka läka gamla sår, och acceptera det som hänt.