Bostadsbristen i Sverige har rapporterats om i de flesta tidningar och debatten om hur vi löser det är ständigt inne på ny kula. Det som visat sig vara en stor utmaning för de som vill bygga nya bostäder är faktiskt bristen på mark och tomt att köpa. Det finns tomter som är attraktiva men då kan det istället vara svårt att få igenom det i den aktuella kommunen. Bocenters regler och kostnader underlättar visserligen för den som har tomt och vill stycka av den för att sälja, men det har blivit svårare att få rätten att bygga. Ibland kan en affär av ett bostadshus komma med stora marker och då kan det ligga i köparens ansvar att se till att den utnyttjas, som Åsa som lät de gamla ägarna behålla och bygga ett bostadshus på den gamla tomten.

hus till salu-skylt

Bostadsägare med hyresrätter och bostadsrätter försöker ständigt finna tomter inne i city i storstäderna för att skapa nya attraktiva bostader. Urbaniseringen har gjort att det byggs tätare i bland annat Stockholm. Bostadsbristen har gjort att priserna pressats upp högt och unga personer med nya jobb helt blivit utan en egen bostad. Andrahandsuthyrningen har förenklats på ett sätt samtidigt som nya stadgar i reglerna säger att det är okej att pressa upp hyrespriserna och tjäna en hacka på hyresgästen. Positivt och negativt på en och samma gång såklart.

bygga hus ritningSå kan krisen lösas

I alla kommuner pågår ständiga diskussioner om hur var och en av kommunerna skall lösa bostadskrisen. Lösningarna är ungefär desamma och handlar om att bygga nytt, medan utförandet ser annorlunda ut. Att bygga nya hyresrätter är inte lönsamt är de flesta helt överens om. Då priserna på marknaden är höga för tomter och byggandet också kostar en hel del så betyder det att hyrorna måste bli extremt höga. Därför blir de allra flesta nya byggnader bostadsrätter då mer pengar kommer in i början och som täcker en del av kostnaderna. Det här gör det såklart inte bättre för just de yngre som just kommit ut i arbetslivet och verkligen behöver hyra istället för att köpa. Hyreslägenheter förvärvas på det sättet att man köper befintliga byggnader och bygger om dem till hyresrätter. På lång sikt blir då hyreslägenheterna en vinstsatsning. Problemet då är att det inte finns några byggnader att köpa och dessutom ser marknaden ut så att hyresrätter omvandlas till bostadsrätter i större omsträckning. Det blir såklart svårt att hitta hus som kan bli något annat än just bostadsrätter. Lösningen på problemet kan vara att det blir restriktivt att köpa hyresrätter och omvandla dessa till bostadsrätter. Det andra sättet är att göra det enklare att köpa mark och tomt. Att kommunerna öppnar upp för att bygga mer och att inte hålla för hårt på nybyggen.  Lösningen ligger i att bygga och ansvaret för att det byggs är helt klart Sveriges kommuner.