Kris

Kris

Att ta sig vidare när en närstående gått bort

Alla måste såklart få behandla sin sorg på sitt eget sätt, men det kan ändå vara bra att känna till de olika stadierna av sorg för att veta hur det kan komma att fortlöpa. För, när allt känns som hopplösast ska du veta att det kommer bli bättre, även om […]

Kris

Att ta sig ur en kris

När man går igenom en kris kan man göra flera olika saker för att söka svar eller tröst. Vissa söker sig till självhjälpsböcker, andra till vänner och några söker svar på ett djupare plan. Definitionen av en kris är en händelse som du drabbas av, men som du inte kan […]

Kris

Varför får vi ålderskriser egentligen?

De allra flesta får någon gång en ålderskris, och vid vilken ålder man får det varierar. Det allra vanligaste är att få 30-, 40- eller 50-årskris vilket bland annat beror på samhällets fixering vid ungdom och mångas ovilja till att bli äldre.  Här i Krisbloggen har vi tidigare skrivit om […]

Kris

Allt fler personliga gravplatser

Även i en föränderlig värld så är döden något som alltid kommer att ha en stor och stark plats i människors liv. Vad man kan se är att allt fler vill ha mer personliga gravplats, men även göra själva begravningen lite lättare och inte allt för mörk. När någon går […]

Kris

Att bo litet utan att krisa

Kriser kan uppstå av olika triggers, beroende på vad man är för person och vilken period i livet det handlar om. I dag skriver vi om krisen som kan uppstå om man bor med någon på en alldeles för liten yta, men även hur man kan åtgärda detta, till viss […]

Kris

Med döden som inslag

Få saker är så jobbiga som att gå vidare efter att en närstående har gått bort. Det är ett sorgearbete som tar lång tid och som testar människor till det yttersta. Dessutom tillkommer det saker som administreras i den tuffa tiden som begravning och hantering av den dödes saker. Det […]

Kris, Trygghet

Olika sätt att hantera sorg och kriser

Att förlora någon, att bli lämnad, att själv vara den som lämnar eller att genomgå en stor förändring i livet. Oavsett vad för kris man går igenom i livet har man olika sätt att hantera det. Det kan skilja sig från person till person, eller från situation till situation. Man […]

Kris

Minska sorgen med samtal

När det kommer till en kär persons bortgång är det en situation som ingen kan föreställa sig hur man kommer att reagera. Men vad man vet är att det bästa för att bearbeta och leva vidare är att samtala om sin sorg och inte låta den gro inombords. Döden är […]

Kris

Att separera från sin sambo

Fler och fler svenskar väljer att bo tillsammans som sambos. Det finns flera anledningar till att man inte gifter sig, till exempel uppger många att de inte har varit tillsammans med sin partner tillräckligt länge för att vara redo att ta det stora beslutet och att man vill testa att […]

Kris

Bostadskrisen når nya nivåer

Bostadsbristen i Sverige har rapporterats om i de flesta tidningar och debatten om hur vi löser det är ständigt inne på ny kula. Det som visat sig vara en stor utmaning för de som vill bygga nya bostäder är faktiskt bristen på mark och tomt att köpa. Det finns tomter […]