En kollision är på väg att ske, alla kan se det och ingen blir förvånad över hur högt det smäller men ändå sitter det en person på en högt uppsatt post och gapar. Det handlar om att bygga varumärke utåt när företaget håller på att krackelera. Risken för att företagets image skadad för all framtid är betydligt mer överhängande än om man istället börjar inifrån och sedan tar itu med byggandet av varumärket.

Företag går ständigt i graven och i efterhand kan man kolla på vilka strategier som var mindre lönsamma och i vissa fall vilka som gett den slutgiltiga spiken i kistan. Att som företag inte ha ordning på sitt företag i grunden är något som kan tyckas vara en prioritering att fixa till. Men det är svårare än vad många tror och för ett flertal uppsatta chefer så kan det till och med vara omöjligt att se hur djupt ner man är. Ett exempel kan vara att de interna rutinerna inte fungerar och att man istället väljer att fortsätta trycka på mer sälj och marknadsföring. En annan är att man har rutiner som inte fungerar när det handlar om att behålla kunder och förvalta personal, och samtidigt satsar man på varumärkesuppbyggnad. Att marknadsföra sitt företag genom direktreklam som man gör med snygga dekorer till era bilar är inte samma sak som varumärkesuppbyggande och det ska man absolut inte sluta med. Ett företag behöver synas trots att de har en del saker att ordna upp:

Enligt de traditionella marknadsföringsreglerna tjänar radio, tv och tidningar sitt eget syfte i marknadsföringen. Tv-reklamens syfte har traditionellt sett varit att stärka varumärket och skapa en image, medan direktmarknadsföringens roll har varit att skapa interaktivitet, generera respons och vara säljdrivande.(läs mer här)

Varumärkesbyggandet måste vara enhetligt och sammanhållet i hur ens värderingar och grundläggande sätt att arbeta på skiner igenom. Det är alltså inget läge att börja med det om man inte har de delar på plats som krävs för ett stadigt och sammanhållet företag.