Det är vanligt med fuktskador i svenska hus, och att sanera dessa skulle kosta samhället enorma summor pengar. Men vad kan du själv göra för att upptäcka, förebygga och åtgärda fuktskador? Och vilken hälsopåverkan kan det ha att leva med dålig inomhusluft?

Ofta glömmer vi bort saker som inte syns. Vi har nog med stressmoment att tänka på, och vi väljer ofta att blunda för problem när det är möjligt. Men att bortse från fuktskador kan få allvarliga effekter för dig och människorna i din omedelbara närhet. Om du oroar dig över problem med fukt i din bostad kan det därför vara en bra idé att investera i en luftavfuktare, som hjälper dig att reglera inomhusklimatet. Vi kan, till exempel, tipsa om arctusnordic avfuktare, som en möjlig lösning på problemet. Försök också att se över ventilationen i hemmet, och att regelbundet vädra ur bostaden.

Men det är inte alltid lätt att upptäcka problemet. Ofta samlar sig fukt på mörka och sällan besökta delar i hemmet – i krypgrunden, i källaren eller på vinden. En undersökning visar att fuktskador är det vanligaste dolda felet på svenska bostäder. Hela 7 av 10 svenska småhus har problem med fukt och 1,4 miljoner svenskar lever med fukt- och mögelskador. Och om du inte upptäcker felet i tid kan det bli en dyr historia att åtgärda: Boverket menar att det skulle kosta cirka 100 miljarder kronor att reparera alla fuktskadade hus.

Fuktskador – påverkan på människokroppen

Varför är det så viktigt att åtgärda fuktskador? Den största anledningen är kanske att det inte är hälsosamt att leva i en fuktskadad bostad. I fukt frodas mögel, som fyller luften med sporer, mikroorganismer och andra farliga partiklar. Att andas in den dåliga luften regelbundet ökar risken för luftvägsinfektioner och astma (särskilt hos barn). Symptom för detta kan bland annat vara att du får svårare att andas, känner dig trött och okoncentrerad och får ont i huvudet. Med andra ord är det viktigt att åtgärda problemet fort – inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv – eftersom det är dyrt att bli allvarligt sjuk.

Vill du läsa mer om vilken hälsopåverkan fuktiga miljöer kan ha på oss människor? Du kan läsa och lära dig mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.