Du kan få en barnsäker trädgård genom mestadels enkla förändringar. Till och med att förändra lutningen på din trädgård kan vara enkelt. I den här artikeln kan du läsa mer om det och andra åtgärder du kan genomföra för att få en barnsäker trädgård.

trädgårdSommaren bjuder förhoppningsvis på så mycket fint väder som möjligt. Med fint väder följer att barn och vuxna spenderar mer tid utomhus. Ibland spenderar de små tid ensamma i trädgården, och de sammanhangen är det viktigt att trädgården är barnsäkrad. Det går, beroende på din trädgårds förutsättningar, att ordna med relativt enkla ingrepp.

Plana ut en sluttande tomt

Om du har en tomt som sluttar kraftigt på många ställen kan en bra första åtgärd vara att plana ut marken. Tomten blir då inte bara säkrare utan också mer användbar. Det är lättare att odla och bygga saker på en plan yta än på en som sluttar. Åtgärden kräver dessutom inte så mycket arbete som du kanske föreställer dig. Du kan till exempel sätta upp en s.k. stödmur från www.flisbyab.se/typ/mursten/stodmurar, det vill säga bygga upp en mur längst ned i sluttningen och sedan fylla igen ytan med jord för att skapa en plan yta.

Allmänna åtgärder för att barnsäkra trädgården

Det är lätt att glömma bort att barnsäkra trädgården, de flesta guiderna fokuserar på hur du gör själva hemmet säkert. Vi i Villa har några bra tips på hur du kan göra din trädgård barnsäker. Det första och enklaste att ta itu med är att du ser till att det inte ligger vassa trädgårdsredskap, kemikalier eller råttgift i trädgården. Var noggrann med att låsa in sådana föremål där barn inte kan komma åt dem. Det andra är att du plockar bort bär, växter och svampar som är giftiga. Särskilt små barn har ju en tendens att vilja smaka på saker de plockar upp. För att göra det enklare för dig kan du skapa en särskild, barnsäker del av tomten som du hägnar in. Det är av naturliga skäl enklare att ha uppsikt och kontroll över ett mindre område än en hel tomt.