Trygghet är vi nog alla rådande överens om att det är väldigt viktigt. Både hemmavid men kanske särskilt i trafiken. Det bästa är att dels vara lugn och alert framför ratten, följa alla regler och visa respekt för sina medtrafikanter samt absolut inte vara påverkad av vare sig alkohol eller något dylikt.

Enligt DN säger Trafikverket att fler körkort faktiskt borde återkallas. Detta gäller då framförallt de som drabbats av en sjukdom som påverkar uppmärksamheten i trafiken, det kan röra sig om stroke, demens eller alkoholism. Vi vill ju alla ha en säker och trygg trafikmiljö, och i jämförelse med många andra länder har vi faktiskt det här i Sverige.

När man tar sig körkort, vare sig man gör det hemmavid eller med en professionell trafikskola så som vid Ringens Bilskola i Stockholm, är det bra att veta att man under de första åren är en ny och fortfarande ovan bilförare. Det kanske inte är det bästa att ge sig ut i den värsta trafiken på en gång, särskilt under storhelger så som vid jul, nyår och midsommar – då trafiken kan vara i det närmaste kaotiskt samtidigt som det tyvärr är en högre andel som kör drogpåverkade och riskerar att skada både sig själv, de i bilen och sina medtrafikanter, om detta kan vi bland annat läsa i SvD.

Det finns tips och råd att få

Ja om man vill få mer tips och råd på hur man både blir mer säker som förare men även som fotgängare och cyklist kan man ta och titta in på Trafikverkets hemsida för tips och råd. Där finns även material till föräldrar och lärare som man kan delge de yngre i befolkningen, nämligen våra barn och ungdomar. Dessa tänker inte alls på samma sätt som vuxna och riskmedvetenheten är låg, vilket kan göra det farligt i trafiken när dessa springer ut i vägen lite hur som helst eller kanske cyklar utan cykelhjälm.