Hemmet ska vara din borg, en plats där du känner dig trygg och fredad. Tyvärr har otryggheten ökat. Som tur är kan du känna dig tryggare genom att vidta några enkla åtgärder. En av dem är att du skaffar dig ett hemlarm.

Med ett larm från https://www.sectoralarm.se/ i hemmet känner du dig tryggare hemma. Du skyddar ditt hem inte bara från inbrott utan får också ett larm som kan upptäcka vattenläckage och brand. Om larmet av någon anledning skulle gå kopplas det direkt till en larmcentral.

Inbrott är inte det enda hotet

Antalet inbrott har sjunkit de senaste åren. Enligt Tomas Håkansson som jobbar på Polisens nationella operativa avdelning beror det till stor del på grannsamverkan. Till Aftonbladet säger han:

”Den sociala kontrollen har ökat och invånarna i bostadsområdena har fått ett ökat medvetande.”

Effekterna av att fler valt att utrusta sina hem med larm går inte heller att utesluta. Om hemmet är utrustat med larm som är tydligt skyltade får en stor avskräckande effekt. Samtidigt får du som tidigare nämndes i många fall också skydd mot andra typer av olyckshändelser. Med det sagt är det värt att nämna någonting mer om inbrott. Det bästa inbrottsskyddet får du genom att kombinera ett hemlarm med andra typer av åtgärder. Expressen listar några av de bästa. Grannsamverkan är den starkaste åtgärden. Om du inte redan pratat ihop dig med dina grannar bör du göra det. En säkerhetsdörr är också ett måste. Det är inget preventivt skydd, men en hemförsäkring är obligatorisk, om olyckan trots allt skulle vara framme.