Smittsamma sexuellt överförbara sjukdomar som gonorré och klamydia ökar, hur det ser ut varierar dock i olika delar av Sverige. Därför är det viktigt att testa sig när man inleder en relation med en ny person.

100 svenskar smittas med klamydia varje dag, skriver Östgöta-Correspondenten. Det är betydligt färre än 2007, då 47 000 svenskar smittades. Men mörkertalet kan vara stort, enligt Folkhälsoinstitutet.

Klamydia är en lömsk sjukdom, som kan få allvarliga konsekvenser. Det går att bära på viruset under lång tid, utan att uppleva några symtom. När sjukdomen sedan bryter ut kan den orsaka äggledar- eller bitestikelinflammation, som kan leda till sterilitet. Redan en vecka efter smittillfället går det dock att upptäcka sjukdomen genom att göra ett test. Om du inleder en ny relation, testa dig för klamydia. Se till att också din partner testar sig.

Du kan göra klamydiatest på din vårdcentral eller ungdomsmottagning. Men det kan kännas generande att bege sig dit, och kanske träffa på någon som man känner. Eftersom det är viktigt att testa sig bör du i så fall beställa ett test på nätet. På http://klamydiatestet.se/ kan du beställa hem ett test, som du gör hemma. Sedan skickar du in testet, och får resultatet inom några dagar. Testet skickas i ett diskret paket, utan uppgifter om vem som är avsändare.

Vilka sexuellt överförbara sjukdomar som minskar respektive ökar varierar i olika delar av landet. I Skåne minskar antalet klamydiasmittade, samtidigt som gonorrén ökar. Så ser det även ut i Östergötland, där antalet rapporterade fall av gonorré under 2016 var det högsta på 20 år. Flest smittade, i förhållande till folkmängden, finns i Stockholms län. På andra plats kommer Gävleborgs län.

Klamydia och smittskyddlagen

Klamydia är en smittsam sjukdom, och omfattas därför av smittskyddslagen. Det innebär bl.a. följande:

  • Det är obligatoriskt att testa sig, och söka behandling, om man misstänker att man blivit smittad.
  • Behandlingen är gratis.
  • Den som visar sig vara smittad måste medverka vid partnerspårning, för att hitta och varsko de som man har haft sex med och som alltså också kan ha blivit smittade.
  • De som kan ha smittats måste också testa sig.

Klamydia behandlas med antibiotika, vanligen i form av tabletter. Behandlingen tar ungefär en vecka.